BAYİ PANELİ
1 - Kesim
Hazırlanan İş emirleri ve teknik resimlere uygun olarak Giyotin Makas, Eksantrik Pres ve Vals bıçaklarda tankların tüm sac parçaları ve orta borularının kesimi yapılır. (Detay için tıklayınız)
2 - Soğuk Şekillendirme
Kesimi yapılan parçalar ilgili iş emirleri ve teknik resimlerine uygun olarak Hidrolik preslerde sıvanarak, silindir bükme makinelarında silindir gövdesi şeklinde bükülerek uygun forma getirilir. (Detay için tıklayınız)
3 - Kaynakla Birleştirme
Kesimi yapılan ve soğuk şekillendirme sonrası uygun forma getirilen yarımamül parçalar; İş emirlerine ve teknik resimlerine uygun olarak, 6 Eksenli Robot kaynağı, PLC kontrollü Tozaltı kaynak makinalarında ve gazaltı kaynak makinalarında kaynatılarak birleştirilir. (Detay için tıklayınız)
4 - Hidrotest
Kaynakla birleştirilmesi yapılan tankların tamamı (% 100) otomatik ve kalibre edilmiş mano-metrelerle izlenebilen test ünitelerinde 30 bar basınç altında teste tabi tutlulur. (Detay için tıklayınız)
5 - Kumlama ve Boya
Hidrotest sonrasında tanklar öncelikle boya öncesi yüzey hazırlama işleminden(kumlama) geçirilir. (Detay için tıklayınız)
6 - Paketleme-Depolama-Sevkiyat:
Boyadan çıkan ürünler montaj için gerekli olan yedekleri ve garanti belgeleri de ilave edilerek naylon ambalajlar ve karton kutular ile paketlenerek sevkedilmek üzere depoya istiflenir. (Detay için tıklayınız)