BAYİ PANELİ
3 - Kaynakla Birleştirme

  Kesimi yapılan ve soğuk şekillendirme sonrası uygun forma getirilen yarımamül parçalar; İş emirlerine ve teknik resimlerine uygun olarak, 6 Eksenli Robot kaynağı, PLC kontrollü Tozaltı kaynak  makinalarında ve gazaltı kaynak makinalarında kaynatılarak birleştirilir.

Sonrasında her bir tankın gerekli tüm bilgilerini içeren metal etiketleri kaynatılarak kaynakla birleştirme prosedürü tamamlanmış olunur. Kaynakla Birleştirme işleminde yer alan tüm girdilerle birlikte kaynak yapan personel uygun sertifikasyona, nitelik ve kalifiyeye sahiptir. Yapılan tüm kaynakla birleştirme faaliyetleri  EN ISO 15614  WPQR ve Breau Veritas gözetiminde tescillenmiş  WPS’ e uygun olarak yapılmaktadır.