BAYİ PANELİ
5 - Kumlama ve Boya

  Hidrotest sonrasında tanklar öncelikle boya öncesi yüzey hazırlama işleminden(kumlama) geçirilir. Bu işlemin amacı boya öncesinde yüzeylerdeki toz, yağ, su vb safsızlıkların temizlenerek uygun yüzey yapısının sağlanmasıdır. Bu işlem boya kalitesine etki eden en önemli ve temel faktörlerdendir. Boya öncesi yüzeyleri hazır hale getirilen tanklar elektrostatik toz boya ile 200 °C  de minimum 10 dakika pişirilerek min 90 µ kalınlığında kaplanır.